TRƯỜNG THCS QUANG DƯƠNG

VÀI NÉT GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ: xã Đông Quang - huyện Đông Hưng - tỉnh Thái Bình

Email: thcsdongquang@thaibinh.edu.vn

Điện thoại: 02273795341

 

1. Đặc điểm tình hình:

Thực hiện quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 28/5/2009 của chủ tịch UBND huyện Đông Hưng, Trường THCS Quang Dương là trường THCS liên xã thứ Tư của huyện Đông Hưng trên cơ sở sáp nhập Trường THCS Đông Quang và Trường THCS Đông Dương bao gồm học sinh của 2 xã Đông Quang và Đông Dương, địa điểm của trường đặt tại xã Đông Quang.

 

- Đông Quang là xã nằm ở phía Nam huyện Đông Hưng, có trục đường Quốc lộ 10 đi qua. Cách thành phố Thái Bình 07 km, cách thị trấn huyện Đông Hưng 06 km. Phía Bắc giáp xã Đông Động, phía Nam giáp xã Đông Dương, phía Đông giáp xã Đông Xuân, phía Tây giáp xã Trọng Quan.

 

- Đông Dương là một xã nằm ở phía Nam huyện Đông Hưng, cách thành phố Thái Bình 03 km, cách thị trấn Đông Hưng 08 km, phía Bắc giáp xã Đông Quang, phía Nam giáp xã Đông Thọ, phía Đông giáp xã Đông Mỹ, phía Tây giáp sông Trà lý.

- Đông Quang và Đông Dương là hai xã vốn có truyền thống hiếu học. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cho đến nay xã Đông Quang và Đông Dương luôn luôn quan tâm đến phong trào Giáo dục và Đào tại của địa phương. Nhân dân hai xã đã đóng góp nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, nhà trí thức, nhiều nhân tài cho đất nước, góp phần to lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

 

2. Về cơ cấu tổ chức: Trong năm học 2018-2019:

- Đội ngũ giáo viên: Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: 21 đồng chí

Trong đó: + Cán bộ quản lý: 02 đồng chí.

+ Giáo viên đang giảng dạy: 17 đồng chí.

+ Nhân viên thí nghiệm, thư viện, hành chính: 02 đồng chí.

Trình độ chuyên môn đạt chuẩn 21/21= 100%; trong đó có 15/21 đồng chí có trình độ Đại học đạt 71,4%. Ban giám hiệu đều có trình độ Đại học, 21/21 đồng chí có trình độ tin học A,B.

- Chi bộ đảng có 15 đồng chí, chính thức 15 đồng chí, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Đông Quang, hàng năm đều đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

- Công Đoàn: Có 21 công đoàn viên, hàng năm đều đạt danh hiệu “công đoàn vững mạnh”.

- Nhà trường có chi đoàn giáo viên, có 05 đoàn viên tham gia sinh hoạt.

- Học sinh:

- Tổng số học sinh: Có 272 em

+ Số học sinh nữ: 137 em, tỉ lệ: 50,4%

+ Số học sinh dân tộc thiểu số: 00 tỉ lệ: 00 %.

- Về cơ sở vật chất: Khuôn viên của trường rộng 13.000m2, 01 dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học, 4 phòng học bộ môn như: Phòng Tin học, phòng Hóa học, phòng Công nghệ-Sinh học, phòng học trực tuyến.Trường có 10 phòng học đều được trang bị đầy đủ quạt mát, điện sáng; phòng tin học - ngoại ngữ kết nối inte net thuận tiện cho việc dạy và học. Các phòng học và phòng chức năng đảm bảo đủ điện sáng, quạt mát, cơ bản có đủ đồ dùng, thiết bị dạy và học. Hệ thống Camera giám sát và An ninh với 32 mắt, hệ thống báo động hiện đại. Có đủ công trình vệ sinh tự hoại cho giáo viên và học sinh. Sân trường đổ bê tông sạch sẽ. Khuôn viên nhà trường luôn xanh - sạch - đẹp.

- Cơ sở vật chất nhà trường khang trang sạch đẹp.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Huy động 100% học sinh Tiểu học vào lớp 6.

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung các trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, giáo dục học sinh theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá.

- Phối hợp với gia đình giáo dục học sinh, đặc biệt là học sinh chậm tiến. Tổ chức cho CBGV, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, của ngành và các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.

 

Nhà trường thực hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ của trường THCS theo đúng Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG